Monitorkalibrációs segédábra



Profi monitorkalibráció ábrák:
www.lagom.nl


Mit ne tölts fel a Fotóvilágra?
Cikkek

Alapszabályzat

2013-07-02 20:26:00


A Fotóvilág weboldal Működési alapszabályzata

A Fotóvilág alkotóközösségének teljes jogú tagja lehet mindenki,

 

a, aki hivatásszerűen vagy hobbiként fényképezéssel foglalkozik, ill. az iránt érdeklődik,

b, akinek képeit a weboldal közössége megfelelőnek ítéli,

c, aki elfogadja és betartja a jelen Működési alapszabályzatot,

d, 2018.01.01-től aki e-mail címmel és névvel regisztrál



A Fotóvilág alkotóközösségének célja, hogy segítse a tagok továbbfejlődését, alkotómunkáját, publikációs lehetőségeit, és munkáik promócióját, képeik megismertetését minél szélesebb közönséggel. Ezt szolgálják a weboldal szolgáltatásai és az oldal közösségi felületei (ismeretterjesztő anyagok, egyéni mikroszájt rendszer, albumok, stb…).  


A Weboldal közösségi részének működéséhez tartozik:

- Olyan képek feltöltésének lehetősége, amelyek megfelelnek a Feltöltési szabályokban foglalt tartalmi és formai szempontoknak.
- A képekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás, jobbító szándékú kritika.
- Egymás segítése technikai, esztétikai, gyakorlati és egyéb tanácsokkal.
- A tagok által kezdeményezett, és a Fotóvilág keretein belül szerveződő személyes találkozásokon, programokon való részvétel.
- Részvételi lehetőség a fenntartó által szervezett ismeretterjesztő, és egyéb programokon.

A jelen szabályzat határozottan tiltja:
- A Feltöltési szabályoknak meg nem felelő képek elhelyezését.
- Az internetes etikának meg nem felelő viselkedést.
- Személyeskedést, a tagok vagy más személyek, csoportok megsértését, lejáratását, akár közvetlen, akár közvetett formában. Különös tekintettel a fórumhozzászólások és a képbírálatok szövegezésére. 
- A weboldalnak a közösség által elvárható működését akadályozó vagy veszélyeztető megnyilvánulásokat.
- Olyan képek vagy szövegek elhelyezését, amelyek a közösség többségében ellenérzést, megbotránkozást vagy hasonló negatív érzéseket keltenek.

A Fotóvilág weboldal nem vállalja politikai tartalmak közvetítését. Ez mind a feltöltött képekre, mind a beírt szövegekre vonatkozik. Nem megengedett a weboldalon személyek vagy embercsoportok ellen irányuló, gyűlöletkeltő képek vagy szövegek elhelyezése.

Fontos: Kizárólag csak saját készítésű kép tölthető fel - nem számít sajátnak a más képéről készült fotó. Akkor sem, ha azt a lekattintó másképp vágta, vagy egyéb jó szándékúnak vélt céllal tette.

A weboldalon a fórumban és a képfórumban nem helyezhetők el hirdetések, reklámok, reklámértékű képek vagy beírások és konkurens magyar weboldalakra mutató linkek.

A jelen Alapszabályzat kiterjed az itt nem érintett, de a Fotóvilág kereteiben megvalósuló minden tevékenységre, ill. részvételi formációra.

A Fotóvilág oldal tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül töröljön a szabályzatba ütköző képeket vagy beírásokat, nem megfelelő színvonalú, vagy ellenérzést keltő képeket, valamint az oldal morálját romboló kommenteket.

A szabályzat megszegése az alkotóközösségből való kizárással, a regisztráció törlésével járhat.

A feltöltött fotókkal kapcsolatos bármilyen szerzői vagy személyiségi jogi probléma esetén a felelősséget, teljes egészében a fotót feltöltő személy vállalja. Az oldal üzemeltetői, tulajdonosai a vitákban és a jogi problémák tisztázásában nem vesznek részt. Az oldalon található fotókért, adatokért, az oldal tulajdonosai nem vállalnak semmilyen felelősséget.

Az oldalon látható fotók a szerző kizárólagos tulajdonát képezik, semmilyen más célra nem használhatóak fel. A felhasználók adatait bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk ki.

A Fotóvilág csapata


 

számláló