Fotóvilág Újdonságok Adok-veszek Digitális Fotó Magazin Kéfórum Fórum Linkek Tesztképek

LEXIKON
Fotográfiai szakkifejezések rövid magyarázatai
Elsõ rész: A-K

ALEXPOZÍCIÓ
A fotónyersanyag túl kevés fényt kapott. Az optimálisnál kisebb expozíció, amely már a képeredmény észrevehetõ romlását eredményezi.

AUTOFÓKUSZ
Egyes fényképezõgépeknek, diavetítõknek vagy nagyítógépeknek az a tulajdonsága, hogy a leképzett vagy kivetített képet egy érzékelõ és vezérlõ rendszer segítségével automatikusan élesre állítják.

ÁLLANDÓ FÉNY
Folyamatosan világító fényforrások fénye. A kifejezést a vaku rövid idejû felvillanásától való megkülönböztetésre használjuk.

ÁLLÓ KÉP Olyan kép, amelynek a függõleges oldala hosszabb mint a vízszintes.

ASZFÉRIKUS LENCSE
Olan üveglencse. amelynek felülete a szabályos gömbalaktól eltér. Aszférikus lencsék alkalmazása javítja az objektív rajzolatát a nagyobb rekesznyílásoknál.

ÁTLAGOLÓ (INTEGRÁLÓ) FÉNYMÉRÉS
A TTL rendszerû fénymérés legegyszerûbb módja. A fénymérõ átlagot képez a kép egész felületének világosság -értékeibõl. Nagy fény-árnyék ellentéteket mutató témáknál gyakran hibás mérési eredményt ad.

ÁTNÉZETI KERESÕ, NEWTON KERESÕ
Ez a fényképezõgép felsõ részébe épített kis optikai rendszer, távcsõ. Ezen keresztülnézve ellenõrizhetõ a képkivágás.

BEÁLLÍTOTT (ABSZOLUT) ÉLESSÉG
Az a (a film síkjától számított) távolság ahova az optikai élességet beállítottuk.

BEMOZDULÁS (FELVÉTELI)
Ez a képen látható jelenség a felvétel készítésekor alakulhat ki. Oka, hogy az exponálás közben a fényképezõgép vagy a téma elmozdul.

CSERÉLHETÕ OBJEKTÍV
A fényképezõgépek egy részénél a képrajzoló objektív levehetõ, cserélhetõ.


DENZITÁS (FEKETEDÉS)
A kidolgozott fotóanyagok fényelnyelésének mérõszáma. A fényelnyelést az elõhívott ezüst, vagy (színes filmnél, képnél) a színezék okozza. D max=Maximális denzitás, a fotóanyag lehetséges legsötétebb tónusa. Az a denzitás érték amelynél nagyobb az adott fotóanyagon és adott kidolgozással már nem jöhet létre.

DIAPOZITÍV
Olyan elõhívott filmkocka, amelyen a látvány valóságnak megfelelõ tónusokban vagy színekben (pozitív kép) jelenik meg.

DX KÓD
A filmkazettán lévõ, elektromos áramot vezetõ és nem vezetõ felületekbõl kialakított mintázat. A gép fénymérõ rendszere innen olvassa le a betöltött film érzékenységét.


ELEKTROMECHANIKUS ZÁR
Olyan zárszerkezet amelynek mûködésében mechanikus és elektronikus alkatrészek is részt vesznek. A mozgató energiát általában rugók adják, az idõk képzése elektronikus,

ELEKTRONIKUS ZÁR
Olyan zárszerkezet, ahol nemcsak az idõk képzése, hanem a lamellák mozgatása is elektromos úton (pl. lineáris motorral) történik.

ELÕHÍVÁS
Az exponált fotóanyagokkal végzett kémiai mûvelet. Az elõhívási folyamat során a látens kép fémezüstbõl vagy színezékbõl álló valódi képpé alakul át.

EXPONÁLÁS
Az a mûvelet, amikor a fényt a filmre engedjük. Ennek során a fotóanyagon rejtett, látens kép keletkezik. A nagyításnál a fotópapír megvilágítását is exponálásnak nevezzük.

EXPOZÍCIÓ (FELVÉTELI EXPOZÍCIÓ)
A felvétel készítésekor a filmet érõ fény mennyiségére utaló kifejezés. Mértékét az un. expozíciós adatokkal jellemezhetjük. Az általánosan használt expozíciós adatok a mevilágító fény erõsségén kívül a rekesznyílás és az expozíciós idõ.

EXPOZÍCIÓ PRIORITÁS, (AUTÓFÓKUSZ ÜZEMMÓD) Követõ autofókusz
A kioldógomb enyhe lenyomásakor bekapcsolódik az autofókusz, és az élesség folyamatosan követi a mérõmezõben lévõ téma mozgását. A kioldógomb teljes lenyomásakor a gép exponál, függetlenül az élesség beállításának mértékétõl.

EXPOZÍCIÓS IDÕ (MEGVILÁGÍTÁSI IDÕ)
Az az idõ, ameddig az exponáláskor a fény a fotóanyag egy pontját éri.

ÉLESSÉG
Az élesség az optikai leképzés, a képalkotás minõségére utaló adat. Elméletileg akkor éles a kép, ha a téma egy pontjáról érkezõ fénysugarak a képfelület egy pontjában találkoznak. A gyakorlatban élesnek tekinthetõ a leképzés, ha a képalkotó fénysugarak szóródása a felületen 0,01 mm -nél nem nagyobb.

ÉLESSÉG PRIORITÁS (AUTÓFÓKUSZ ÜZEMMÓD)
A kioldógomb teljes lenyomása után csak akkor exponál a gép, ha az élességet már beállította. A kioldógomb enyhe lenyomásakor az élesség beáll az AF-mezõben lévõ motívumra. Ebben a helyzetben rögzítõdik a gomb elengedéséig.


FEDETTSÉG, FÉNYVISSZATARTÓ KÉPESSÉG
A fedettség fénykép szemmel érzékelt átlagos sötétségére vagy világosságára utaló szakkifejezés. A sötétebb képet nevezzük fedettebnek. Fényvisszatartó képességrõl negatív vagy diapozitív filmeknél beszélünk. Ezeknél a nagyobb fedettség az átbocsájtott fény nagyobb elnyelésének a következménye.

FEJEN ÁLLÓ KÉP
Fordított kép. Ezen a valós látvány alsó része van felül és a felsõ alul FEKVÕ KÉP Olyan kép, amelynek a vízszintes oldala hosszabb mint a függõleges.

FELVÉTELI OBJEKTÍV
Fényképfelvétel céljára gyártott képrajzoló lencserendszer. A fényképezõgépek része.

FOLYADÉKKRISTÁLYOS KIJELZÕ (LCD)
A korszerû elektronikus fényképezõgépeken lévõ részegység. Errõl a fényképezõgép beállításaira, mûködésére vonatkozó adatok olvashatók le.

FORDÍTÓS FILM
A fordítós film a kidolgozás után a valóságnak megfelelõ tónusú és színû (direkt pozitív) képet ad. Nevét a kidolgozás módszerérõl kapta. A filmet elõször negatívként hívják elõ, de egy késõbbi mûvelettel átfordítják a tónusokat és a színeket. A valóságnak megfelelõ képet hordozó filmkocka neve diapozitív.

FORMÁTUM
A filmkocka vagy a papírnagyítás alakjára és méretére utaló kifejezés.

FOTÓANYAG
A fotófelvétel vagy a nagyítás készítésére alkalmas fényérzékeny anyag. Film vagy fotópapír.

FOTÓNYERSANYAG
A még nem exponált fotóanyag (szûzanyag)

FÉNYERÕ
Az objektíven beállítható legnagyobb rekeszérték.

FÉNYMÉRÉS ( MEGVILÁGÍTÁS-MÉRÉS )
Fénymérõvel végzett mûvelet. Célja, hogy a film optimális expozíciójához szükséges rekesz és idõ párokat meghatározzuk.
A mérés módja lehet:
- direkt (közvetlen vagy a beesõ fény mérése)
- indirekt (közvetett vagy a visszavert fény mérése). A fényképezõgépbe épített fénymérõk így mûködnek.

FÉNYMÉRÉSI MÓD
A fényképezõgépe épített fénymérõ a témáról visszaverõdõ fényt érzékeli. A fénymérési mód azt határozza meg, hogy a fénymérõ a képfelület mely részeit és milyen mértékben veszi figyelembe az expozíció meghatározásához.

FÉNYREKESZ (BLENDE)
A fényrekesz az objektív fényáteresztõ (hasznos) átmérõjét szabályozó szerkezet. A korszerû fényrekeszek egymásra csúszó vékony fémlemezekbõl, lamellákból állnak.

FÉNYÉRTÉK
Az expozíciót a fényképezõgépen két számérték határozza meg. Ezek a rekesznyílást és a megvilágítási idõt leíró számok. A fényérték egy számadattal jellemzi az expozíciót. Ez a szám annál nagyobb, minél erõsebb fényben való fényképezéshez állítottuk be a fényképezõgépet. A fényérték minden egész számértéke kétszer akkora expozíciót (a filmen kétszeres fénymennyiséget ) jelez mint az egyel kisebb szám. A fényérték jelzése FÉ, LW vagy EV.

FÉNYÉRZÉKENYSÉG
1, Egyes anyagoknak az a tulajdonsága, hogy bennük a fény maradandó fizikai / kémiai változást okoz.
2, A fotonyersanyagok jellemzõ adata. Arról szolgáltat információt, hogy mennyi fény szükséges az optimális expozícióhoz.

FOKOZAT
Egy fokozatnyi különbségnek a fénymennyiség duplázódását vagy felezõdését nevezzük. Ennyi különbség van a szabványos rekeszértékek és a szabványos idõértékek két szomszédos tagja között.

FRONTLENCSE
A felvételi objektívek külsõ, a téma felé nézõ lencsetagja.


GYÚJTÓTÁVOLSÁG
A gyüjtõlencsékre párhuzamosan érkezõ fénysugarak a lencse másik oldalán egy pontban találkoznak. A lencse fõsíkja és a fénysugarak metszéspontja közötti távolság a gyújtótávolság. Ez a fényképészeti objektívek egyik jellemzõ adata. Számértéke általában milliméterekben kifejezve fel van tüntetve az objektíven.

GÉPVÁZ
A fényképezõgépek fõ szerkezeti egysége. A cserélhetõ objektíves kisfilmes gépeknél errõl levehetõ az objektív, esetleg a hátfal, keresõ stb.


HÁTFAL
A kisfilmes fényképezõgépek hátsó részét borító szerkezeti egység. Egyes típusoknál ez cserélhetõ.

HELYES EXPOZÍCIÓ
A legoptimálisabb képet eredményezõ expozíció


IDÕ AUTOMATIKA (REKESZ PRIORITÁS)
A fényképezõgép megvilágítási automatikájának egyik formája. Ilyenkor a rekeszértéket kézzel kell beállítani. Ehhez a fénymérõ adatai alapján a fényképezõgép választ és állít be megvilágítási idõt.

ISMÉTLÉSI IDÕ (VAKU)
A vakukészülékek két villanása között el kell telnie bizonyos idõnek. Erre az idõre a kisülési energiát adó kondenzátor feltöltéséhez van szükség. Az egyes villantásokat csak a feltöltés után lehet ismételni.

ISO
A fotográfiában: a fényérzékenység nemzetközi mértékegysége. Egyémként a Nemzetközi Szabványügyi Szevezet (International Standard Organization) nevének rövidítése.


KERESÕ
A keresõ a fényképezõgépnek az a része, amelybe belenézve látjuk a témát. Ez teszi lehetõvé a felvételkor a képkivágás beállítását. A korszerû keresõk e mellett az élesség ellenõrzésére, beállítására is alkalmasak.

KÉPKAPU
A fényképezõgépnek az az ablaka amelyen keresztül a fény a filmre juthat. A vetítõ és nagyítógépeknél az átvilágított filmet befogadó ablakot nevezik képkapunak.

KÉPKIVÁGÁS
A látványnak a filmre illetve a kész képre kerülõ része. A képszélek által határolt látvány.

KONTRASZT
A kép világos és sötét részei közötti tónuskülömbség. Ha két kép azonos motívumot ábrázol és az egyik képen két megfelelõ témarészletnek nagyobb a tónuskülönbsége mint a másikon, akkor annak nagyobb a kontrasztja.

KÖZÉPFORMÁTUM
A 6 cm széles tekercsfilmre készülõ felvételek összefoglaló neve. A korszerû középformátumú fényképezõgépek képkockájának méretei: 4,5x6 cm, 6x6 - 6x7 - 6x8 - 6x9 cm. Az ennél nagyobb filmkockákat már nagyformátumnak hívjuk.

KULCSSZÁM (VEZÉRSZÁM)
A vakukészülékek fényteljesítményére utaló adat. Értékét úgy kapjuk, hogy a téma távolságát (méterben) megszorozzuk azzal a rekeszértékkel, amelynél az adott motívum helyes expozícióval jelenik meg az ISO 100/21 érzékenységû filmen. Például 32-es kulcsszámú vakuval a 2 méterre lévõ témához f/16 rekesznyílás tartozik.

A lexikon folytatása: L-Z

© Copyright: Dékán István 1999

Fõoldal ¦ Képvilág¦ Kéfórum ¦ Hírek ¦ Digit. eszközök¦ Általános ismeretek ¦ Felsõbb szint ¦ Lexikon ¦ Adok-veszek ¦ Digitális kép ¦ Fórum ¦ Linkek ¦