Fotóvilág Újdonságok Adok-veszek Digitális Fotó Magazin Kéfórum Fórum Linkek Tesztképek

LEXIKON
Fotográfiai szakkifejezések rövid magyarázatai
L-Z

LÁTENS KÉP
Rejtett kép. A fényérzékeny anyagokban a megvilágítás után a kép információit hordozó csekély ezüst kiválás. Az elõhívás során az így kivállt ezüstatomok köré nõnek az ezüst kristályok. Ezzel a látens kép valódi, látható képpé alakul.

LÁTÓSZÖG
Az objektív a filmre rajzolja az elôtte lévô téma egy részletét. Azt a szöget, ami alatt a két ellentétes képszélrôl az objektívbe érkeznek a fénysugarak, látószögnek nevezzük. Más a látószög a kép rövidebb vagy hosszabb oldala mentén illetve a képátlóban. Az ismertetôkben található látószög adat általában a képátlóra vonatkozik.


MANUÁLIS OBJEKTÍV
Olyan objektív amelyen az élességet kézzel kell beállítani. Automatikus élességállításra nem alkalmas.

MANUÁLIS ÜZEMMÓD
Ebben az esetben az élességet vagy az expozíciós értékeket kézzel (manuálisan) kell beállítani a fényképezõgépen.

MÉLYSÉGÉLESSÉG
Az élesség a gyakorlatban kiterjed a beállított távolságtól közelebbi és távolabbi témarészletekre is. Azt a tématávolság tartományt amelyen belül a kép még elfogadhatóan éles, mélységélességnek nevezzük.


NÉVLEGES ÉRZÉKENYSÉG
A filmek csomagolásán feltüntetett fényérzékenység. Nem mindíg egyezik meg a fotóanyag valóságos (effektív) érzékenységével.


OBJEKTÍV
A tárgyról valódi képet rajzoló optikai rendszer. A fényképészeti objektívek több optikai lencsébõl épülnek fel. Egyes objektívekben tükrök is találhatók.

OLDALFORDÍTOTT KÉP
Olyan kép (fényképen vagy a gép keresõjében) amely az eredeti látványnak tükörképe. A jobb és a bal oldal fel van cserélve.

OLDALHELYES KÉP
Olyan kép (fényképen vagy a gép keresõjében) amelynek oldalhelyzete a valóságnak megfelelõ.

OPTIKAI LENCSE
Készülhet üvegbõl, mûanyagból vagy más átlátszó anyagból. Funkciója, hogy a rajta áthaladó fénnyalábot eredeti útjából eltérítve, megtörve valamilyen optikai jelenséget hozzon létre. Ilyen optikai jelenség az éleslátás korrigálása (szemüveg) vagy a képrajzolás


PROGRAM AUTOMATIKA
A megvilágítási automatika egyik formája. Ilyenkor mind a rekesznyílást mind pedig a megvilágítási idõt a fényképezõgép állítja be. Ez elõre megadott program szerint történik.

PUSH
Angol szó. Jelentése: nyomni, tolni, emelni. A fotográfiában push hívásnak nevezik a filmnek a névlegesnél magasabb érzékenység szerinti, hosszabb ideig tartó elõhívását.


RAJZOLAT
Az objektívek által alkotott kép minõségére utaló kifejezés

REFLEXIÓ
Az optikában: fény visszaverõdése a felületekrõl.

REKESZNYÍLÁS (RELATÍV NYÍLÁS)
Az objektívben a fényrekesz lamellái által le nem fedett lencsefelület. Ezen hatolnak keresztül a képalkotó fénysugarak. A rekesznyílás nagysága (felülete) befolyásolja a kirajzolt kép világosságát. A rekesznyílást a fényrekesz segítségével lehet szabályozni.

REKESZÉRTÉKEK
A rekeszértékek az objektív fényáteresztõ képességére utaló szabványos számok. A szabványos rekesszám-sorozat: 1 -1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 A kisebb számokkal jelölt rekeszértéknél nagyobb az objektíven áthaladó fényáram, így a lencse által kirajzolt kép világosabb. A számsorban a kisebbtõl a nagyobb számértékek felé haladva minden szomszédos érték felére csökkenti az objektíven átjutó fényt.

REKESZ AUTOMATIKA (IDÕ PRIORITÁS)
A megvilágítási automatika egyik formája. Ilyenkor a megvilágítási idõt kézzel kell beállítani. Ehhez a fénymérõ adatai alapján a fényképezõgép választ és állít be rekeszértéket.


SPOT FÉNYMÉRÉS
Más szóval: szelektív fénymérés. Ennél a mérési módnál a fénymérés csak a képmezõ közepén vagy más részén egy megjelölt kis körben (átmérõ: 3-5 mm) történik. A spotméréssel meghatározható a téma viszonylag kis részletének helyes expozíciója.


SCHWARZCHILD EFFEKTUS
Egyes fotóanyagok fényérzékenysége a túl rövid vagy a túl hosszú megvilágítási idõ esetén csökken. Igy alulexponált lesz a felvétel. A jelenség neve: Schwarzchild effektus
.

SZÍN
A elektomágneses rezgéseknek egy része az emberi szem számára érzékelhetõ, látható. A különbözõ hullámhosszúságú rezgések által okozott érzet a színérzet.

SZÍNSZÛRÕ
A különbözõ színû (más kifejezéssel: hullámhosszúságú) fénysugarakat különbözõ mértékben engedi át. A színszûrõ átnézetben színe. Olyan színünek látszik, amilyen színû fényt átenged. Az UV és az IR szûrõket is sokszor színszûrõknek nevezik, de az UV (ultraviola) vagy az IR (infravörös sugarak nem láthatóak, ezért nem számítanak színnek.

SZÓRÓDÁSI KÖR
A tárgy egy elméleti pontjából kiinduló fénysugarak az objektíven áthaladva a filmen nem egy pontba érkeznek meg. Az a felület amire a fénysugarak szétterülnek, a szóródási kör. Élesre állított helyzetben a szóródási körök a legkisebbek, életlen leképzésnél nagyobbak.


TELEOBJEKTÍV
Hosszú gyújtótávolságú, az alapobjektívnél kisebb látószögû objektív. A téma kisebb részletét felnagyítva rajzolja a filmre.

TELJES NYÍLÁS
A teljes nyílás az objektív legnagyobb rekesznyílása. Ilyenkor az egész lencsefelület résztvesz a képalkotásban.

TELJES NYÍLÁS
A teljes nyílás az objektív legnagyobb rekesznyílása. Ilyenkor az egész lencsefelület résztvesz a képalkotásban.

TTL FÉNYMÉRÉS
Fénymérés az objektív mögött, a gépvázban lévõ érzékelõ segítségével.

TÚLEXPOZÍCIÓ
A fotónyersanyag túl sok fényt kapott. Az optimálisnál nagyobb expozíció, amely már a képeredmény észrevehetõ romlását eredményezi.

TÜKÖRREFLEXES KERESÕ
Ez a megoldás a nevét onnan kapta, hogy az objektív mögött egy 45 fokban elhelyezett tükör vetíti a fényt egy vizszintes mattüvegre. Ezen rajzolódik ki a kép. - kétobjektíves - egyobjektíves

TÜKÖRREFLEXES KAMERA
Ezekben a fényképezõgépekben az objektív mögött egy 45 fokban elhelyezett tükör vetíti a fényt egy vizszintes mattüvegre.


VAKU
Villanófény, örökvaku. Fotográfiai célokat szogáló világítási eszköz. A korszerû vakukészülékekben speciális fénycsõ ( gázkisülési csõ ) található. Ez egy erõs elektromos kisülés hatására rövid ideig fényt bocsájt ki.

VAKUSZINKRONIDÔ
A redõnyzáras fényképezõgépeknél legtöbbször nem lehet minden expozíciós idõhöz vakut használni. Azt a legrövidebb megvilágítási idõt, amelynél a villanófény használata még problémamentes, vakuszinkronidõnek nevezzük. A rövidebb idõknél a vaku nem világítja ki az egész filmkockát.

VISZONOSSÁGI TÖRVÉNY
Ha ugyanannyi fokozatban a rekesznyílást zárjuk és a megvilágítási idõt hosszabbítjuk vagy a rekeszt nyitjuk és a megvilágítási idõt rövidítjük, akkor az expozíció nem változik. Ezt nevezzük viszonossági törvénynek. (Lásd még: Schwarzchild effektus)

VÖRÖSSZEM-EFFEKTUS
Ha a villanófény a fényképezõgépen van és a modell belenéz az objektívbe, akkor gyakran a szemei vörösnek látszanak. A jelenség oka a tág pupilla és a szemgolyó belsejében kialakuló fénytörés.


ZÁRSZERKEZET
A zárszerkezet az exponálás elõtt és után elzárja a filmet a fénytõl. A fényképezõgép vázában vagy az objektívben helyezkedik el.

ZOOM OBJEKTÍV
Változtatható gyújtótávolságú objektív. Az objektív látószögét egy gyûrû elforgatásával vagy húzásával fokozat nélkül lehet változtatni. Nevezik még gumiobjektívnek is.

Vissza a lexikon elsõ (A-K) részéhez

A lexikon címszavait a késõbbi folytatásokban az akkor aktuális kifejezésekkel kiegészítve bõvítjük.

© Copyright: Dékán István 1999

Fõoldal ¦ Képvilág¦ Kéfórum ¦ Hírek ¦ Digit. eszközök¦ Általános ismeretek ¦ Felsõbb szint ¦ Lexikon ¦ Adok-veszek ¦ Digitális kép ¦ Fórum ¦ Linkek ¦