Monitorkalibrációs
segédábra
Kalibrációs ábra
Ez a kép a monitor világosságának és kontrasztjának beállításához ad segítséget.
A függõleges szürke táblán a két legsötétebb és a két legvilágosabb fokozat között is kell látni a különbséget.
Ha a sötét lépcsõk összemosódnak, akkor a monitor túl sötét vagy kontrasztos, ha a világosak nem válnak szét
akkor túl világos vagy kontrasztos. Ha a szürkeskála nem látszik szürkének, akkor nem jó a színegyensúly.
Ha ezt a képet vizuálisan megfelelõnek érezzük, akkor maximum 20% különbség lehet
egy professzionálisan kalibrált monitorhoz képest.
A színes felületeken lévõ számok az adott szín R, G, B értékét jelentik.
Ha az ábra kinyomtatásakor nagyjából azonos képet kapunk, mint amit a monitoron látunk, akkor
alapvetõen jól be van állítva a rendszer. Teljesen egyforma házilagos körülmények között nem lesz.