Alapította: Dékán István 1996-ban

Gondolatok!

Legfrissebb témák
Valamikor a nyolcvanas évek közepén, Franciaországban találkoztam Pete Turner nevével. A fotográfia klasszikusai című francia kiadású könyv-sorozatban egy könyv róla szólt. A minap levettem a polcról és újra átnézegettem. Most megkerestem a neten is. Itt egy link róla, illetve a képeiről. 
https://www.peteturner.com/index.html  
   Akit érdekel.... A képek alatt ott van a készítés dátuma is. Érdemes ezekre is figyelni. Számomra meglepően régen készült képek, meglepően modernek.

Kovács Mihály
2020-11-07
Admin: Jelezném, hogy feltöltéskor vagy a sikertelen feltöltés, vagy a nem megfelelő file formátum felirat jelenik meg. Kipróbáltam olyan képpel is, amit előzőekben azonos formában feltöltöttem, ott sem sikerült.
Deák Lajos
2020-11-06
És akkor még nem is beszéltem arról, hogy esetleg más valamit lát a képben, amit én, Te, nem.
 Részemről maradok a csinálom a dolgaimat úgy ahogy gondolom elvnél, a futottak még kategóriában. Amelyik kép pedig tetszik, amelyikben látok igyekezetet, arról írok pár sort és pontozom.

Kovács Mihály
2020-11-06
Kedves Lajos ! 
  Ne idegődd\\\' magad !  Hogy miért ne? Hosszú azt elmondani, leírni nem is akarok vele vesződni. Csak annyit, amit már egyszer valamikor írtam: A \\\"Népszerű\\\" és a \\\"Profi\\\" nem egyenlő egymással, még akkor sem, ha a \\\"Profi\\\" minősítéssel lehet a kép \\\"Népszerű\\\". Ezt lehet ostobaságnak, rossznak nevezni, de ez van. És nem csak itt, hanem a világban mindenütt, az összes művészeti ágban. Ezt minden alkotónak meg kell tanulni. Erről talán Péter tud sokat mondani, nálam sokkal hitelesebben.
Hogy mit lehet erre reagálni? Lehet sok mindent: Lehet hisztizni, hátat fordítani az egésznek, nem törődni vele, hanem csak alkotni a saját normáink szerint, lehet megalkudni..... kinek mi a szimpatikus.

Kovács Mihály
2020-11-05
Az oldal nálam nagyon lelassult! A képek betöltése hosszú ideig tart, ezért egyenlőre abbahagyom! 
Mivel a nemzetközi oldalak pld. 500 px. képeinek betöltése normális, ezért gondolom a hiba nem az én készülékemben található!

János Müller
2020-11-02
Aki szerencsés és több Mestertől tanulhatott az átveszi ezen  érzéseket, gondoltatokat, stílusokat. Amik leülepednek, érnek, majd megjelenhet valami más, egy új forma, új minőség
Szendrei Tibor József
2020-10-29
Olvasgatom a gondolataitokat: Érdekesek, de egy kis közbevetés, nem azért mintha irányítani akarnám a beszélgetéseteket, de én nem csak, sőt nem is igazán a mester-tanítvány viszonyról írtam, hanem a divatról, a trendiségről, amit sokan követnek.  Erre Péter reagált is. A trendiség, a korszellem pedig figyelemre méltó módon viszi az embereket, az alkotókat...... sokszor az erdőbe, néha a fényre. 
  Péter szóba hozta a barokkot. Ma már igazán nem is tudjuk elsőre felmérni micsoda különbség volt a barokk és a reneszánsz között. Abban az időben nem úgy működött a művészeti stílusok divatja mint most: Nem úgy volt a stílus kérdése, hogy pár hasonszőrű alkotó kitalált valamit és létre hozták mondjuk a szürrealizmust, vagy a pop-art-ot. A barokk az egy nagyon komoly ellenlépés volt az egyházak részéről a reneszánszra. (Lehet, hogy túlzásnak hat, hogy az egyház egy művészeti irányzatra reagál, így reagál,de a véleményem szerint a reneszánsz életérzés váltotta ki a protestantizmus felbukkanását, ezzel mintegy száz évnyi háborúskodást, hatalmi-vallási átrendeződést okozva.) A barokk az egy igen komoly korlátok közé szorított egyházi propaganda volt!
 Aki a barokk művészeti irányát követte, az akarva-akaratlan a vallási korlátok közt tevékenykedett, elismerte a vallási szabályokat. Egy ugrás a majdnem mába: A náci birodalomban sem csak művészeti kérdés volt a művészet. Az elfajzott művészet az bizony ideológiai alapon volt elfajzott és nem művészeti alapon. De ugorhatunk a még kevésbé régebbi múltunkba is: A szocialista realizmusunk szeretete és a dekadens nyugati absztrakt elutasítása sem művészeti alapon ment.    Ezekre a divatokra, trendekre felülésekre gondoltam, amik ma is megvannak.

Kovács Mihály
2020-10-28
Jónak tűnő okoskodás (“ a mester és tanítvány kapcsolat adja a kontinuitást, a géniuszok adják a forradalmi változásokat”) csak mint annyi csinos általánosítás, teljesen, vagy részben  téves. Művészettörténeti vonatkozásban teljesen téves. A művészet történetében vannak  újítók és összegzők. Nem attól géniusz valaki, hogy újító, hogy forradalmi változásokat ad.. A zene legnagyobb géniusza J.S.Bach összegző volt. Semmit nem újított, az újítók előtte jártak, ő már készen kapta a stílust annak teljes készletével. Kontinuitás. De géniusz volt, és amit létrehozott, az alighanem a legnagyobb alkotás az emberiség történetében. Ugyanakkor például Stamitz újító volt. Azok közül való, akik Mannheimben letrehozták a barokk után a firradalmi, új klasszikát. Amit azután három összegző készen kapott: Haydn, Mozart es Beethoven. A Mannheimiek újításainak közvetlen gyümölcsei: kis jelentőségű művek. A három bécsi összegző: ők géniuszok voltak. És persze vannak az újítók között is géniuszok: például Wagner - bár őneki is gyakorlatilag mindent előkészített, mintegy megágyazott neki valaki: Liszt Ferenc, aki szintén igazi újító. Másik korábban elhangzott tévedés(hez elvezethető) megjegyzés azt feltételezi, hogy a fejlődés a művészet útja. Nos, csalódást okozok: a tudományban valószínűleg ez a helyzet, de a művészetben nem! Bach óta semmit se “fejlődött” a zene. Új stílusok jöttek, de nem hogy nem jelentettek fejlődést, hanem igen-igen nehezen tudták megközelíteni akár a bachi életművet. Egyszerűen csak mások voltak, mint a barokk. De nem a barokkból fejlődtek ki. Annyira nem, hogy Bachot jó egy évszázadra teljesen el is felejtették. Nem játszották, nem tartitták fintos szerzőnek. (Csak jó száz év múlva döbbent rá egy romantikus szerző, mekkora kincset hagyott ránk Bach. Újra felfedezte tehát Bachot, “kiásta”, es példaképnek tekintette: ő Mendelssohn volt.) Viszont nem is kellett nekik azt megközelíteni, hiszen nagyszerűek voltak önmagukban. A szűntelen fejlődés jól hangzó tétele a dialektikus materializmusnak, csak egy nagy baj van vele: egyáltalán nem vonatkoztatható mindenre, annak ellenére, hogy e filozófia megpróbálta mindenre ráhúzni tételét. Amúgy mellesleg: a stílusok, a “forradalmian új” stílusok esete a géniuszokkal is elég érdekes történet. Beethoventől, a klasszicizmus királyától csak néhány utcányira lakott Bécsben egy csodálója, aki önmagát még véletlenül se merte Beethoven nagyságához mérni, félénk szegénységben alkotott. Csak egy évvel élte túl Beethovent. Ő volt Schubert, az egyik legnagyobb romantikus. Szonátái és szimfóniái precizebben követték a klasszikus formatant, mint Beethoven. Nem mert eltérni a formatan szabályaitól, egyetlen ütem erejéig sem (szemben Beethovennel, aki ezt állandóan megtette.) Nem is a formai megoldásaiért érezzük romantikusnak. Egy időben éltek, egy városban éltek, az egyiket ma mégis klasszikusnak, míg a másikat romantikusnak soroljuk be. Ők minden bizonnyal nem sorolták magukat sehova - egyszerűen csak leírták a kottapapírra azt, ami megszólalt a fülükben. Mindezt csak azért meséltem el, hogy óvatosságra intsek mindenkit, aki a művészetben fejlődést, géniuszt, kismestereket és konkrét stílusokat emleget. Nem olyan egyszerű dolog ez!     
Aczél Péter
2020-10-27
A \"Mester és tanítványa\" kérdés elég összetett viszonyrendszer. Az egész emberi tudomány a mesterek és tanítványok - meg az időnként felbukkanó géniuszok - munkájának folyamatosságán alapszik. Maga az iskolarendszer is ezt a folyamatosságot, fejlődést van hivatva fenntartani. Itt most elsősorban a természettudományokra gondolok, de nyilván a kapcsolat kiterjeszthető akár a művészetekre is. Talán ez utóbbi esetben nem olyan sima a folytonosság kérdése. Feltehetném a kérdést vajon a jelenkori (vagy a mindenkori) festészeti irányzatok fejlettebbek-e hatásukban, gondolatiságukban, mint a régebbiek, mert a másság kétségtelen. Mindig lesznek olyanok akik védik és akik támadják az \"akadémiai\" stílust. Mindenesetre gyakori, hogy egy Mester körül kialakul valamiféle bűvkör. Vannak akiknek mindig is fogni kell majd a kezét, vannak akik csak élvezik a kapcsolatokat, a légkört és vannak, akik a mestertől kapott alapokra építkezve járják a saját útjukat, nem egy esetben konfliktusba kerülve  tanítójukkal is. Felmerülhet a kérdés; ha nem lenne a Mester, akkor merre vinne a tanítványok útja? Bizonyára lesznek tehetséges, esetleg szerencsés túlélők, akik talpon maradnak, másokra bizonytalan jövő vár.
Józsa Géza
2020-10-27
Na jó! Vannak követők is. Sőt a többség követő.
De ez tulajdonképpen alapvető emberi tulajdonság.
Bocsánat, ha valaki lelkesedését lelohasztottam volna.

Kovács Mihály
2020-10-26
Alkotás öröme..... ezzel kapcsolatban meglehetősen szkeptikus vagyok. Szerintem itt nagyon keveseket hajt ez az érzés. Vagy legalábbis igen erősen hat erre az alkotási örömre a divat. Vannak divathullámok amikre sokan felülnek. Ha éppen az a  trendi, hogy nem manipuláljuk a képeinket akkor nem manipulálunk, ha pedig az elmozdulás effekt használata a divat akkor elmozdítunk mindent, kivéve egy valamit. De ez nem csak az itteni alkotókra, az itteni alkotók egy részére vonatkozik. Pár éve követem a MAFOSZ pályázatok elfogadott, díjazott képeit.... olyan szépen látszanak az éppen aktuális trendek, hogy csak még. Ha a drónos képek a trendik, akkor pár évig drónos képpel van tele a kiállítás, ha a kalapos cigány a trendi, akkor a kalapos cigányból van rengeteg.
Kovács Mihály
2020-10-26
Érdekesen változik a tagok ízlése, és hozzáállása a manipulált képekhez. Mintha változna a nagy öregek (már elnézést a megszólításért) hozzáállása, sőt mi több az alkotói módszere: Mintha elfogadnák, sőt mi több művelnék a képmódosítást. Ennek akár örülhetnék is: Már nem kapok annyit az arcomra, hogy mit variálok én annyit. De valahogy van egy kicsit rossz érzésem. Főleg akkor amikor egyértelmű hibákat látok a képmódosításokon, amikor egyértelműen kilóg a lóláb.
Most osszam az észt a nagy öregeknek? Nem tűnne olyannak mintha savanyú lenne a szőlő?

Kovács Mihály
2020-10-25
Mennyire hasznos tanács!!
Aczél Péter
2020-10-20
Más terület de azonos gondolat: 
Ha fontos szakmai levelet írunk, szerződést állítunk össze, újítást fogalmazunk  azt a legnagyobb gondossággal tesszük de nem postázzuk. Másnapig, harmadnapig pihen bármennyire sürgős is . Érik, érlelődik, mint a jó étel, ital,  és a fotóról alkotott vélemény

Szendrei Tibor József
2020-10-20
Egyfelől igazad van, az ember tartson ki a véleménye mellett. Persze feltételezve, hogy az a vélemény megalapozott, megfontolt volt. 
 Másfelől az ember szokott figyelmetlen, illetve mint ahogyan Péter is írja elfogult lenni. A figyelmetlenségből adódó hibákat pedig illik javítani. Akár képértékelésről van szó, akár bármiről.

Kovács Mihály
2020-10-20
Péter, Mihály, igy is lehet, de Én másképp látom a dolgot. Lehet hogy vulgárisan hangzik de....amit kiköpök azt nem nyalim fel
Veress Zsolt
2020-10-20
Velem sokszor fordul elő, hogy egy dolog, mondjuk egy kép elsőre tetszik, de ahogy elkezdem nézegetni feltűnnek a hibák, a nem tetsző üzenetek, gondolatok.  Ezért sokszor nem is véleményezek elsőre bizonytalan képeket. De Te itt úgy érzem egy konkrét esetről, személyről írsz. Őszintén szólva fogalmam sincs kire, mire gondolsz. Ezt a problémát vele kell megbeszélned, vagy engedd el, és felejtsd el az egészet.
Kovács Mihály
2020-10-20
Érdekes dolog ha valakinek tetszik egy fotó, sőt profinak is tartja aztán már profinak sem tartja de nem is tetszik. Magyarázza meg nekem valaki, mikor látta más szemekkel az illető, amikor értékelte, , vagy amikor azt mondta \" mea culpa\"
Veress Zsolt
2020-10-19
Rongits József egy képe alatti diskurzus során szóba került Rembrandt Éjjeli őrjárat című képe.
Ezzel kapcsolatban: Szerintetek mi a különbség az Éjjeli őrjárat című kép és egy munkatársi csapat közös képe közt? (Mármint  a kép elkészítésének indoka közt, és nem a minősége közt.) Szerintem egykutya egy pár lövészről készült kép a polgárőrség találkozóhelyének falán és egy csapatépítős hétvégéről készült kép az iroda falán.
A minőség viszont óriási lehet. sőt általában óriási is. A képhez kerített történetet most igazán nagyra értékeljük. Érdekes viszont, hogy a kép elkészültekor a kép története nem aratott osztatlan elismerést: A csapat tagjai azt várták volna el, hogy egyformán legyen látható mindenki. Pont úgy ahogy egy mostani csapatépítős képen vannak általában ez emberek.....Egy leírás a képről: 
  https://fidelio.hu/vizual/14-erdekesseg-rembrandt-epp-restauralas-alatt-allo-ejjeli-orjaratarol-146860.html  
És egy videó, amit mindenkinek meg kell néznie ezzel a képpel kapcsolatban: 
 https://fidelio.hu/vizual/rembrandt-ejjeli-orjarata-kelt-eletre-egy-bevasarlokozpontban-2623.html 


Kovács Mihály
2020-10-19
Köszönöm Péternek, Lajosnak, Jánosnak és Mihálynak ! Mindig érdeklődéssel olvasom a beszélgetéseiteket.
Kelemen Éva
2020-10-14
Köszönet Péternek a cikk link- jéért ( és a hozzászólóknak is) végigolvastam és tényleg nagyon jónak, tanulságosnak tartom. Bátran tudom ajánlani minden fotostarsamnak
Bányik Éva
2020-10-13
Azt hiszem, nagyjából hasonlóan gondolkodunk a témáról, úgyhogy csak annyit tudok mondani, írni: Stimmt!
Kovács Mihály
2020-10-12
Nehéz téma ez megint! Igaz ezt is már az évek során többször kielemeztük, lecsontoztuk! 
Én nem szeretem a dolgokat filozófiai alapokon megmagyarázni, helyette jobban tetszik a józan paraszti ész gondolata. 
Mi a valóság? Melyik valóságról kellene beszélnünk? Mert amit most írok az éppen a valóság számomra de egy pillanattal később már ez is megváltozik! A valóság számomra egy változó állapot. Más volt fiatal koromban és a közbeeső időkben és más most, hogy lassacskán eljár felettem az idő! 
Ha egy képet eltudok úgy képzelni, hogy az valóság, nem jelenti feltétlenül azt másoknak is! 
ui.
Sokszor voltam úgy, hogy láttam képeket bizonyos helyekről, tárgyakról. Miután lehetőségem volt elutazni azokra a helyekre ( pld. Görög szigetek) szinte úgy éreztem már jártam itt és olyanok mint azokon a képeken! Sok -sok évekkel később megint elutaztam oda és meglepődve vettem észre, hogy ez már nem az a hely, szinte idegen, annyira megváltozott!

János Müller
2020-10-12
\"Nem a kép tárgya a fontos, hanem a szellemi valóság, amely általa testet öltött.\"  ( Bernáth Aurél )
Szabó István
2020-10-12
Elolvastam. 
 Hát nem is tudom mondjak-e írjak-e valamit is? Hiszen tudjátok, hogy tőlem egyáltalán nm idegen a kép-manipuláció. Igen, megvan a helye a manipulált képnek is és a manipulálatlan képnek is, mint ahogyan a cikkben is szerepel.
Részemről csak egy gondolat, és pár kérdés ezzel kapcsolatban:A manipulálatlan képet sokszor valósághűnek mondják. Ilyenkor szoktam felidegesíteni néhány embert a következő kérdéseimmel:-Valósághűnek nevezhető-e az emberi szem látószögétől eltérő optikával (nagylátóval és teleoptikával) készült kép?-Valósághűnek nevezhető-e a f-f, illetve monochrom kép? (A valóságban színesben látunk.)
-Valósághűnek nevezhető-e a mélységélességgel operáló fénykép? (A valóságban a szem fókuszán kívüli dolgokat nem látjuk homályosan, hanem valamiféle, agy által lekapcsolt állapotban érzékeljük. Nem is látjuk igazán a szem fókuszán kívüli dolgokat, hanem csak valamiféleképpen érzékeljük, hogy ott van. Miest ránézünk arra a fókuszon kívüli dologra, egyből élesen látjuk. Ez képen nem lehetséges.)
Ha ezektől a kérdésektől még nem kaptak, kaptatok agyvérzést, és nem ereszkedett le a vörös köd, akkor még egy kérdés, egy kicsit filozófikus kérdés:Ha elmegyünk, mondjuk egy természetfotós, portrés... akármilyen, manipulálatlan képes kiállításra, ahol mindenki büszkén jelenti ki, hogy az ő képe tán\' még számítógépet sem látott, az a kép úgy lett elkattintva, ahogy ott látjuk...... nos ilyenkor azért megkértem pár embert, hogy nézze már meg ezeket a képeket! Ezek a képek mind szépen vannak komponálva, jók a fények, jó a nézőpont, nem lóg bele a témába semmi, a téma ott van ahol kell..... szóval a kép szuper. De a valóságban is így látjuk a dolgokat? Mindig jó felől jön a fény? Mindig jó felől látjuk a dolgokat...... megatöbbi?Szóval szerintem olyan, hogy manipulálatlan, valósághű kép, olyan nincs, soha nem is volt, és soha nem is lesz. Legfeljebb olyan kép van amin a már megszokott manipulációk vannak, amit már nem is veszünk manipulációnak, mert annyira megszoktuk. De ez csak maradiság, vagy hagyománytisztelet, nevezze mindenki annak, aminek gondolja.

Kovács Mihály
2020-10-11