Alapította: Dékán István 1996-ban

Fotoshow – CANON EOS fotópályázat 2019 fotoplus.hu Fotoshow – CANON EOS fotópályázat 2019

2019-08-15

 

A pályázaton részt vehet minden, kiállításon még nem díjazott jpg formátumú kép, amely 2019. január 1.

után készült, és egyetlen közösségi oldalon sem került publikálásra.

A képeket címmel kell ellátni. A pályázaton részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező személy, aki a nevezéssel elfogadja a pályázat feltételeit és vállalja, hogy díjazás esetén 2019. szeptember 21-én a Fotoshow-n a pécsi Tudásközpontban megjelenik.

A benevezett fényképek bármilyen márkájú, kizárólag cserélhető objektíves fényképezőgéppel (DSLR vagy MILC) készülhetnek, amelyek a fájladatokból megállapíthatóak. Szerzőnként maximum 3 darab exif adatokat tartalmazó kép nevezhető. A feltöltéshez javasolt képméret: 1-2 MB, a rövidebb oldal 1920 pixelnél ne legyen több.

A szerkesztés kizárólag a teljes kép egészére vonatkozó fényerőt, kontrasztot és fehéregyensúlyt érintő módosításokra terjedhet ki és a képek vágása is megengedett.

A nyertesek vállalják, hogy képeiket a zsűri kérésére eredeti méretben rendelkezésre bocsátják.

A nyertes szerzőket értékes díjazásban részesítjük. A zsűri bírálata alapján a III. Fotoshow rendezvényen a nyertes képek kiállításra kerülnek. A díjazott fényképek a későbbiek során tájékoztatás, a rendezvény népszerűsítése céljára, vagy a Canon Hungária Kft. vagy Fotoplus Kft. által marketing célra szabadon felhasználhatók. Más kereskedelmi célra csak a szerzők hozzájárulásával használhatók fel.

A zsűri a bírálatot zártkörűen végzi, és döntése megkérdőjelezhetetlen, jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázaton nem indulhatnak azok és közvetlen hozzátartozóik, akik a Fotoshow rendezvényen kiállítóként, előadóként vagy bármilyen más módon közreműködnek. A képek semmilyen, a szerzőre utaló adatot nem tartalmazhatnak, az elnevezésben csak az angol abc betűit és számokat tartalmazhatnak. A képek feltöltése bírálatra az augusztus 1.- augusztus 31. közötti időszakban lehetséges.

 

Kategóriák:

  1. Életünk: Várjuk az utazással, családdal, a fiatalok és gyermekek életével kapcsolatos képeket.
  2. Ifjúsági kategória: Ebben a kategóriában a 2019. szeptember 21-én 25 év alatti szerzők a fentiekkel megegyező témájú képekkel nevezhetnek.

A beküldött fotókkal kapcsolatos szerzői jogi illetve személyiségi jogi felelősség a szerzőket terheli.

 

A zsűri tagjai:

Tamás Ágota - Canon Hungária Kft. Budapest


Körtvélyesi László fotóművész, Pécs
Pécsett élek, 71 éves vagyok, ebből majdnem 50 évet hivatásos fotográfusként Pécsett töltöttem el. A híivatásos fényképezési paletta nagyon sok lehetőségét végig csináltam nem maradtam meg egyiknél sem specialistaként. Ez aztán napjainkig meghatározta a kapcsolatomat a fényképezéssel.. Város, táj, sport, természet, színház, tánc, műtárgy-képzőművészet, légi fotózás, portré-család-műterem, riport, stb, mind egyformán érdekelt. Közel ötven éve tagja vagyok a Mecseki Fotóklubnak, 1988-ban fotóművészként felvettek az akkori "Művészeti Alapba". Tanítottam a Pécsi Tanárképző Főiskolán,, 14 évig a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán, jelenleg OKJ képzéssel és középiskolások fotós tehetség gondozásával is foglalkozom, jelenleg is aktívan dolgozom és nagyon fontosnak gondolom a vizuális nevelést minden korosztály számára.

Szabó Béla fotóművész, Győr
Hivatásos fotográfus és autonóm alkotó vagyok. Munkatársa voltam 1986-tól napi és hetilapoknak, színházi-kulturális folyóiratnak, FotóArt és, a Természetfotó Magazinnak, jelenleg a Győri Szalon kulturális portálon publikálok. Szabadúszó fotográfusként dolgozom 1993-tól. Munkásságom sokrétű, de elsősorban kulturális területen fotografálok. Győr város kulturális fesztiváljainak 1993-2001 között, Győri Nemzetközi Könyvszalonnak alapításától, 2000-től hivatalos fotósa vagyok. Győri Nemzeti Színháznak egy évtizedig, a Győri Balettnek 2006-tól fényképezek. Alapításától 15 éve fényképezek a Magyar Táncfesztiválnak. Több helyen tanítom a fotográfus szakmát.
Megjelent 26 könyvem és több tucatban voltam közreműködő. Több mint 200 csoportos és 150 egyéni kiállításom volt Európában, de szerepeltem Kínában is képeimmel.
Szakmai tagságok:Canon Pro Club alelnöke, Magyar Fotóművészek Szövetsége, Fédération Internationale de l'Art Photographique, European Photogroup of Art and Performance, Österreichischen Gesellschaft für Photographie, Magyar Újságírók Országos Szövetsége.

 

A díjazás

Az elismerésben részesített képek szerzői értékes, a Fotoplus Kft. és a Canon Hungária Kft. által biztosított jutalmakban részesülnek.

Fődíj: A pályázat címének megfelelően egy Canon EOS RP fényképezőgép, amit a két kategóriában nevezők közül valaki nyerhet el.

Az további díjazottaknak értékes tárgynyereményeket és vásárlási utalványokat ajánlunk fel, összesen 150000 Ft értékben. További információk: fotoshow@fotoplus.hu

A pályázat weboldala és a beküldés helye: fotoplus.hu/fotopalyazat

 

Értelmezések:

1 Szervező: Fotoplus Kft. (7623 Pécs, Megyeri út 59. Adószám:10367027-2-02)

2 Pályázó: 18. életévét betöltött, cselekvőképes, bejelentett magyarországi lakhellyel rendelkező magyar állampolgár. 18 életévét be nem töltött, vagy korlátozott cselekvőképességű személy esetében, azonos feltételekkel, de gyámja vagy törvényes képviselőjének beleegyezésével.

3 Digitális fényképezőgép: digitális tükörreflexes fényképezőgép (dSLR) vagy digitális tükör nélküli fényképezőgép (MILC), vagy digitális kompakt fényképezőgép, kivéve a digitális hátfallal rendelkező középformátumú fényképezőgépeket.

4 JPEG formátum: A Joint Photographic Experts Group által meghatározott ISO/IEC 10918, ITU-T T.81, ITU-T T.83, ITU-T T.84, ITU-T T.86 szerinti digitális állomány, .jpg kiterjesztéssel.

5 Mobiltelefon, táblagép és más eszköz: Minden olyan, elsődlegesen telefonhívásra és/vagy internet böngészésre és/vagy alkalmazások futtatására és/vagy más feladatokra szánt (digitális) képalkotásra is képes eszköz vagy szoftver, mely nem tartozik a "Digitális fényképezőgép" kategóriába.

6 HDR: Szoftveresen létrehozott nagy dinamika tartományú kép, melyet jellemzően több fénykép egyesítésével hoznak létre.

7 Szelektíven szerkesztett: nem a kép egészére, hanem csak egyes részeire vonatkozó változtatás.

8 Pályaművek: A pályázó által feltöltött - esetlegesen címmel ellátott - digitális állomány(ok), és azok a szervezők által esetlegesen készített digitális és nyomtatott és/vagy előhívott változatai.

9 Exif adat: Az Exif olyan információk gyűjtőneve, amelyet jellemzően a digitális fényképezőgépek használnak és az általuk készített képfájlban tárolnak. Célja a fénykép módosítása nélkül olyan információk elhelyezése a képfájlban digitális formátumban, amelyek a kép készítésének körülményeit írják le.

10 Szakmai zsűri: a szervezők által kijelölt személy(ek).

11 Munkatársak: Az adott cég/szervezet alkalmazotti- vagy más szerződéses és/vagy alkalmi jogviszony alapján foglalkoztatott személyek.

12 Partnerek: Az adott cég/szervezet által szerződéses jogviszonnyal rendelkező természetes és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet/társaságok munkatársai.

13 Hozzátartozók: A "2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről" 8:1.§ (1) 1. és 8:1.§ (1) 2. szerint meghatározott hozzátartozó és közeli hozzátartozó.


Jogi háttér:

A pályázó a pályázaton való részvétellel elismeri, hogy a feltöltött fénykép pályázaton történő felhasználásával harmadik fél jogait nem sérti, különös tekintettel fényképfelvételen esetlegesen szereplő személyek személyhez fűződő jogait és a szervezőket mentesíti az ilyen irányú vitás ügyekkel kapcsolatos felelősség alól.
A szervezők kizárnak minden kártérítési, kártalanítási igényt a fotópályázatban való részvétel során, a fotópályázatra használt szoftver, weboldal esetleges rendellenes működésével, hibájával, hiányosságaival kapcsolatban.

A nyertes pályázóknak a nyeremény átvételére csak személyesen, előre meghirdetett időpontban van lehetősége. A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre sem válthatók át. Amennyiben a nyertes pályázó 18. életévét nem töltötte be és/vagy cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Szervezők kijelentik, hogy a fotópályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. ivi XXXIV. törvény hatálya alá. A jelen pályázati kiírásra a magyar jog az irányadó.

Az esetleges vitás kérdések eldöntésére a Pécsi Bíróság, illetve a Pécsi Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

 

 

 

Név

E-mail

Kategória

Kép feltöltése

Kép 1 címe

Kép feltöltése

Kép 2 címe

Kép feltöltése

Kép 3 címe

Elolvastam és elfogadom a kiírást

Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi tájékoztatót

Elolvastam és elfogadom a szerzői jogokról szóló tájékoztatót

 

Pályázok

 

Megosztás

 

 

Beküldési határidő

2019. Augusztus 31.

Nyeremények

Canon EOS RP fényképezőgép

Fődíj

Canon EOS RP fényképezőgép

Szakmai zsűri

Körtvélyesi László

Körtvélyesi László

Fotóművész, PécsSzabó Béla

Szabó Béla

Fotóművész, GyőrTamás Ágota

Tamás Ágota

Canon Hungária Kft. Budapest

 

 

 

             

Vissza az előző oldalra

Tartalmak

Viszlát Olympus ? ! ?

2020-06-30

FotosHirek.hu

Breaking News

Szomorú hírrel kell bejelentkeznünk. Ahogy pár napja sorra érkeztek a különféle új fotográfiai eszközök bejelentése, úgy most egy negatív hír zárja a sort. Talán már tudod, hogy az Olympus évek óta szenved az eladásokkal, nem hozza az elvárt számokat, így fájó szívvel, de hamarosan el kell köszönnünk ettől a japán gyártól…

 

Az egész fotós piacot megrázta és egyben sokkolta is a hír, de valahol mégis “érthető” a döntés, hiszen nehéz versenyben maradni abban az időszakban, amikor a mobilok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak erre a csodálatos területre, amit fotográfiának hívunk, függetlenül attól, hogy valójában minőségben és kezelhetőségben vélhetően soha nem fogják felvenni a versenyt egy SLR , Milc, vagy MFT vázzal. Ám mégis, amióta megjelentek a mobilokban a kamera funkciók – és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások – szép lassan egyre nagyobb teret követelnek maguknak. Abba most ne menjünk bele, hogy a “mobilfotósok” a piacot mennyire formálják át, de mindenképpen jelen vannak.

Visszatérve… a hír szerint az Olympus képalkotási eszközöket gyártó részlegét a japán Industrial Partners, Inc. (“JIP”)  vásárolja fel. Azt nem tudni milyen összegért vette meg, de tekintettel arra, hogy e cég már a SONY Vaio  PC részleget is felvásárolta van mit a tejbe aprítani. :J A biznisz a tervek szerint 2020.09.30-ig végbe fog menni.

Ezt azt jelenti, hogy konkrétan nem szűnik meg fizikailag egyelőre, de vélhetően más néven és koncepció alapján fog folytatódni az értékesítés.

Olympus O-MD E-M10

Az Olympus 1937-ben adta ki első fényképezőgépét Semi-Olympus I néven. Ekkor a vázat még nem ők gyártották, hanem a Takachiho cégtől vették, és “csak” a Zuiko objektív ment saját brand alatt.

Egyes hírek szerint a cég képalkotásért felelős részlegének a hanyatlása 2011-re tehető, amikor elbocsátották az akkori vezérigazgatót a cégen belüli kétes ügyek miatt, illetve az sem segített igazán, hogy az utóbbi években inkább az orvosi eszközeire fektette a hangsúlyt, és ezáltal kicsit háttérbe szorultak a Zuiko objektívek, az OM-D, PEN vázak, Touch kompaktok promóciója.

Ez is érdekelhet:  Megérkezett: Olympus 12-45mm F4.0 PRO

Nem tudni pontosan mi a terv a közeljövőre nézve, bízunk benne valamilyen formában tovább élhet ez a “márka”.

UPDATE: 

Ahogy lenni szokott a sokféle hírforrás különféleképp értelmezte az Olympus bejelentését, így hozzánk is tévesen érkezett meg, de a mai nap folyamán az Olympus magyarországi képviselete pontosította a megjelent híreket. Facebook oldalukon a következő jelent meg:
“Az Olympus termékek nem szűnnek meg, nem vonul ki a piacról a márka, kizárólag a tulajdonosi kör változik. Az Olympus Corporation a jövőben az orvosi műszerek piacán szeretne továbbfejlődni, amely eddig is a vállalat fő bevételét adta, míg a fotó-optika üzletág kiválva, új tulajdonosi körrel működik a továbbiakban. A fejlesztések nem állnak le, a gyártás és a szerviz folyamatos, felhasználói oldalról semmilyen negatív változásra nem kell számítani. Sőt…
A tulajdonos váltás lehetőséget ad arra, hogy új lendületet kapjon az Olympus, most már maximális figyelemmel a digitális fotópiaci szegmensre . Az idénre tervezett 2 váz és 2 teleobjektív bejelentésére is számíthattok.”

 

A 38. Magyar Sajtófotó Pályázat MÚOSZ Nagydíjának és André Kertész Nagydíjának bejelentése.

2020-04-23